O nás

Firma vznikla v březnu roku  1994 jako sdružení ACS experts group seskupením odborníků z oblasti počítačových sítí a počítačové techniky. Těžištěm působnosti firmy se tedy stala instalace, rozšiřování a údržba počítačových sítí. Vzhledem k oprávněným požadavkům zákazníků na komplexnější služby zavřela firma dealerské smlouvy s předními distributory výpočetní techniky a v  současné době dodává kromě služeb i značkové komponenty počítačových sítí a strukturované kabeláže,včetně statní výpočetní techniky. Koncem roku  1996 došlo k rozdělení sdružení a vznikla samostatná firma ACS Networks group s. r.  o..

    Při instalacích počítačových sítí vychází kolektiv z předpokladu, že zákazník požaduje především neomezeně rozšiřitelný a spolehlivě fungující celek s minimálními nároky na údržbu. Počítačová síť musí být přitom dokonalou souhrou vysoce profesionálního návrhu, špičkové techniky a precizního provedení práce.

    Spolupráce mezi firmou a zákazníkem v žádném případě instalací počítačové sítě nekončí, ale naopak začíná. Žádná počítačová síť totiž nepředstavuje uzavřený či konečný celek. Zcela zákonité rozšiřování organizační struktury zákazníka a přesuny jednotlivých pracovišť kladou vysoké nároky na již existující počítačovou síť. Vysoce modulární architektura sítí umožňuje velmi pružně reagovat na tyto měnící se požadavky adekvátními změnami topologie sítě při minimálních finančních nákladech a bez  narušení chodu celé sítě.

    Tyto skutečnosti dle našich dosavadních zkušeností velmi příznivě působí na vztah mezi zákazníkem a firmou, což přispívá k velmi efektivní a současně příjemné spolupráci mezi oběma stranami